Wczytywanie...

Specjalizacja Ratunkowa

 • Start
 • Specjalizacja Ratunkowa
Obraz kształtu Jeden
Obraz szczegółów zdarzeń

This event has expired

 • 17 kwietnia 2021
 • KORA Medica: teoria ONLINE
 • 00:00 - 00:00

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego przeznaczona jest dla pielęgniarek

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności, kompetencji niezbędnych do podejmowania szybkich, specjalistycznych działań leczniczo-pielęgnacyjnych w sytuacji nagłego zagrożenia życia według obowiązujących standardów postępowania oraz przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego tj.:

 • samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych;
 • pełnienia roli lidera w zespołach ratunkowych;
 • wdrażania zmian w praktyce pielęgniarki ratunkowej;
 • oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;
 • uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 812 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka (RK-ON)EKG oraz Wywiad i badanie fizykalne.

Wymóg posiadania kursów EKG, RKO i RK-ON nie dotyczy pielęgniarek, które:

 • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • posiadają dyplom ratownika medycznego,
 • lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Gdzie odbędzie się szkolenie?

Szkolenie realizowane będzie online. Aby dołączyć, należy wysłać wniosek WYŚLIJ WNIOSEK oraz zarejestrować swoje zgłoszenie w Systemie Monitorowania Kształcenia wybierając edycję: BYDGOSZCZ.

 • Cena: 5.400,00 zł
 • Ilość miejsc: 30
 • Miejsca zarezerwowane: 0

To wydarzenie już wygasło