Wczytywanie...

Specjalizacja Onkologiczna

  • Start
  • Specjalizacja Onkologiczna
Obraz kształtu Jeden
Obraz szczegółów zdarzeń
  • 18 września 2021
  • KORA Medica: teoria ONLINE
  • 00:00 - 00:00

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego przeznaczona jest dla pielęgniarek

Celem szkolenia jest:

  1. przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarek do sprawowania roli lidera zespołów, inicjowania, wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego
  2. nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 800 godzin dydaktycznych, z podziałem na zajęcia teoretyczne oraz staże.

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego “Wywiad i badanie fizykalne“. Wymóg ten nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. oraz osób posiadających zaświadczenie potwierdzące ukończenie kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, a także osób posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013 r.

Gdzie odbędzie się szkolenie?

Szkolenie realizowane będzie online. Aby dołączyć, należy wysłać wniosek WYŚLIJ WNIOSEK oraz zarejestrować swoje zgłoszenie w Systemie Monitorowania Kształcenia wybierając edycję: SOPOT

  • Cena: 5.100,00 zł
  • Ilość miejsc: 30
  • Miejsca zarezerwowane: 0
Zarezerwuj

Musisz się zalogować przed zarejestrowaniem zdarzenia.