Wczytywanie...

Specjalizacja Pediatryczna

 • Start
 • Specjalizacja Pediatryczna
Obraz kształtu Jeden
Obraz szczegółów zdarzeń

This event has expired

 • 24 kwietnia 2021
 • KORA Medica: teoria ONLINE
 • 00:00 - 00:00

Specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa pediatrycznego przeznaczona jest dla pielęgniarek.

Celem szkolenia jest:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad dzieckiem zdrowym oraz chorym, w tym:

 • rozpoznawania problemów zdrowotnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
 • edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny;
 • współdziałania z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.

Zajęcia teoretyczne odbywają się w sobotę i niedzielę, natomiast zajęcia praktyczne realizowane są od poniedziałku do piątku. Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 810 godzin dydaktycznych, podzielone na zajęcia teoretyczne oraz staże.

UWAGA! DODATKOWE warunki ukończenia specjalizacji: zrealizowanie (do dnia zakończenia specjalizacji) kursów specjalistycznych: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), EKG oraz Wywiad i badanie fizykalne.
Wymóg posiadania kursów EKG i RKO nie dotyczy pielęgniarek, które:
– są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
– posiadają dyplom ratownika medycznego,
– lub ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).    

Wymóg legitymowania się zaświadczeniem potwierdzającym ukończenie kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r. lub dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r., a także osób posiadających zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

Gdzie odbędzie się szkolenie?

Szkolenie realizowane będzie online. Aby dołączyć, należy wysłać wniosek WYŚLIJ WNIOSEK oraz zarejestrować swoje zgłoszenie w Systemie Monitorowania Kształcenia wybierając edycję: Olsztyn.

 • Cena: 5.100,00 zł
 • Ilość miejsc: 30
 • Miejsca zarezerwowane: 0

To wydarzenie już wygasło